ZIEKTEKOSTENVERZEKERING.BE

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

De ziekte(kosten)verzekering is een verzekering ter beperking van financiële risico's verbonden aan een medische behandeling, het gebruik van hulpmiddelen of andere voorzieningen op grond van een medische noodzaak, of het zekerstellen van medische behandeling indien dat noodzakelijk is. De kosten kunnen ontstaan als gevolg van ziekte, ongeval of gebrek, maar ook uit preventie (controle tandarts) of zonder dat er sprake is van ziekte of gebrek, bijvoorbeeld zwangerschap of om cosmetische redenen. Meestal biedt deze verzekering een gedeeltelijke of gehele vergoeding van de noodzakelijke kosten voor medicijnen, hulpmiddelen, behandelingen, voorzieningen, ziekenhuisverblijf, en soms voor extra gemaakte kosten en loonderving. Soms is het een voorziening in natura: rolstoel, krukken.
In veel landen is de zo genoemde ziektekostenverzekering (Nederland) of ziekteverzekering (België) een onderdeel van de sociale zekerheid, dat wil zeggen iedereen heeft op grond van een basisverzekering recht op een basispakket van medische voorzieningen. De premie voor deze verzekering wordt meestal al op het loon of de uitkering ingehouden.
De premie die men voor de verzekering betaalt kan afhankelijk zijn van de leeftijd, het beroep, het risico dat men loopt, de werkzaamheden die men uitvoert, het inkomen dat men heeft of gebreken die al bekend zijn. Door een eigen risico te nemen, dus een deel van de kosten zelf te betalen, kan de premie ook verlaagd worden.
Ook kan de verdeling van de te betalen premie tussen de verzekerde, de werknemer en werkgever en de overheid kan per jaar en bedrijfstak verschillen. Vaak draagt de werkgever bij in de kosten van een ziektekostenverzekering van een werknemer. Het is dat een onderdeel van je loon (arbeidsvoorwaarde).
Bijna elke verzekering kan tegen betaling van extra premie uitgebreid worden met een aanvullende verzekering met een uitgebreidere dekking of met afwijkende voorwaarden.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod